Minust

 

Olen töötanud psühholoogina pea 10 aastat ja oman mitmekülgset töökogemust nii laste kui täiskasvanutega. Olen töötanud lasteaias, koolis, rehabilitatsioonikeskuses ning erapraksises.

Mulle meeldib minu töö, kuna see on mitmekülgne ja vaheldusrikas.

Mul on suur huvi selle vastu, kuidas inimesed mõtlevad ja käituvad ning kuidas erinevaid olukordi lahendavad. Kui inimesed jäävad oma probleemidega üksi või mõni proovitud lahenduskäik ei sobi, tasub kindlasti pöörduda psühholoogi poole, et üheskoos muret tekitavatele teemadele koos lahendusi leida.

 

 

       

 

          HARIDUSKÄIK

2018 - 2019                           Perekonnapsühhoteraapia III astme pädevuskoolitus

2015 – 2017                           Perekonnapsühhoterapeudi II astme pädevuskoolitus

2010 – 2012                           Tartu Ülikool (psühholoogia magistrantuur)

2005 – 2010                           Tartu Ülikool (psühholoogia bakalaureus)

1999 – 2005                           Tartu Karlova Gümnaasium

 

       TÄIENDKOOLITUSED

07.07.2023 - 28.11.2023    Christof Loose "Laste ja noorte skeemiteraapia"

14.08.2023 - 15.08.2023   Eda Arduman "PACT (Psychological Approach to Couples Therapy) 2 day                                                                                      introduction to working Psycho Biologically with couples" 16h

01.09.2022-31.08.2023      Koolipsühholoogide kutseaasta 

28.11.2022 - 29.11.2022   Janis Briedis "Advanced Body-Focused Interventions in Schema Therapy" 16h

06.10.2022                                 Janis Briedis "Introduction to body-focused interventions in schema therapy" 7h

16.06.2022                                  Vanglas viibivate vanemate lapsed: nende õigused ja vajadused

03.06.2022                                  Eesti Pereteraapia Ühingu 32. aasta konverents "Trauma mõju ja narratiivid",  6 h

17.02.2022                                   Konverents “Vaimne Tervis”, 7,5h
16.01.2022                                   Loovteraapilised lahendused lapse mõistmiseks, Alissa Kiinvald, 6h

07.11.2021 – 28.11.2021    Vaikuseminutite baaskoolitus, 27h
16.09.2021 – 30.10.2021    Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, 6EAP

30.08.2021                                    Eckhard Roediger “Contextual Schema Therapy – A way to strengthen Healthy                                                                      Adult behaviour”, 15h

29.04.2021 – 27.05.2021     Eckhard Roediger “Schema Therapy for Couples”, 24h
25.02.2021 – 06.05.2021     Ülle Kuusik "2-7.a laste pedagoogilis-psühholoogiline hindamine J. Strebeleva                                                                         järgi", 32h

12.02.2021 – 12.06.2021    “Isiksusliku kasvu ja enesearengu grupp” MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut, 73h

25.01.2020 – 21.03.2020     Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekool, 32h
23.01.2020 – 26.01.2020     Group SchemaTherapy workshop, 24h
06.12.2019                                     Psühhoteraapia suunad töös laste ja noorukitega, 6h
24.08.2019 – 25.08.2021     Tiiu Bolzmann “Armastus ühendab ja armastus lahutab – kuidas tõeliselt                                                                                       ühenduses olla?”, 20h
02.10.2018 – 16.12.2018      Skeemiteraapia algkursus, 40h
03.10.2018 – 04.10.2018     James Furrow “Engaging Emotion and Transforming FamiliesAdvanced Training in                                                                 Emotionally Focused Family Therapy”, 16h

01.10.2018 – 02.10.2018    James Furrow “Emotionally Focused Family Therapy: Healing Relationships and                                                                      Promoting Resilience”, 16h
27.09.2018 – 18.02.2019    Sissejuhatus mänguteraapiasse, Sirli Kivisaar, 48h
15.12.2017                                    Merike Sarapuu "Psüühiline trauma lapse pilgu läbi. Kuidas suhelda lähedase                                                                              kaotanud lapse ja perega?"

08.07.17 – 09.07.2017           Monica McGoldrick “Teekond läbi genogrammi. Taasühinemine oma perekonnaga”

06.04.17 – 07.04.2017           Monica Whyte “Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredel.                                                                                     Tegevuskava ja sekkumised mis töötaks.”

28.09.16 – 01.10.2016           9 th EFTA Conference, Athena

16.11.15 – 17.11.2015           Maurizio Andolfi “Individual, couple and family therapy: how to choose which is                                                                       best?”

19.02.15 – 20.02.2015          Rebecca Sears IMAGO suhteteraapia kliiniline põhitreening “From conflict to                                                                            connection”

07.10.15 – 15.01.2016          Rehabilitatsiooniprogrammide välja töötamine
07.02.2014 – 15.03.2014    Lahenduskeskne lühiteraapia, algkursus
31.10.2013–20.02.2014      Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse
02.03.2013–06.03.2013       YIntro – Training For Trainers on Youth Information.
07.09.2012                                     Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamat.                                                                                           Karjäärispetsialisti ABC. Õppepäev.
19.04.2012–04.06.2012        Kaasaegsed meetodid suhtlemisel klientidega: motiveeriv intervjueerimine (MI)                                                                      jätkukoolitus.

03.02.2012–29.04.2012        Probleemilahendusliku meetodi rakendamine koolipsühholoogi ja                                                                                                    sotsiaalpedagoogi töös I-II kooliastme õpilastega.

18.11.2011–22.12.2011        Kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga: motiveeriv intervjueerimine.