Pere on kui süsteem, mis hoolitseb üksteise vajaduste eest. Kõigil perekonda kuuluvatel inimestel peaks olema hea suhe üksteisega, julgus mure korral teineteise poole pöörduda ja abi küsida.

Kui peresuhted on sassis, omavaheline suhtlemine lõpeb tüliga, ning pinged aina kuhjuvad, tasub kaaluda võimalust pöörduda  pereterapeudi poole.

Pereteraapiasse tasub pöörduda, kui:

  •  soovid parandada suhteid perekonnaliikmete vahel
  • tunned, et pere on olemas, kuid ei julge/saa nende käest abi paluda
  • lapsel on mure, kuid vanemana ei oska teda kuidagi toetada
  • tunned, et olete perena jäänud justkui "kinni" mingisse arengufaasi ning ei oska sõbralikult ja suhteid hoidvalt edasi liikuda